citaten

wandel citaten

Ga naar pagina: 1 2 3 4 5 6

Home is everything you can walk to.

— Rebecca Solnit, Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics

Doe ik iets aan wandelen? Het houdt niet over. In Noord-Frankrijk doe ik weleens iets dat je wandelen zou kunnen noemen, maar ik kom er te weinig. Toch staan mijn benen niet stil. In steden leg ik vaak grote afstanden te voet af, maar dat zou ik geen wandelen willen noemen. Het is lopen wat ik dan doe.

— Remco Campert, De Volkskrant, 31 oktober 2003

Het gaan verheldert het hoofd. Geen enkele depressie is opgewassen tegen een wandeling van dertig kilometer. De schroomvallige muze komt, in tegenstelling tot de horizon, steeds dichterbij.

— Rommert Boonstra

Peinzend met de voeten. Alleen in de stilte van de natuur wordt de wereld teruggebracht tot leefbare proporties. Vrolijk op weg van het ene zwarte gat naar het andere.

— Rommert Boonstra

De geest raakt pas in vervoering als het vervoer door de benen wordt geregeld.

— Rommert Boonstra

Above all, do not lose your desire to walk. Every day I walk myself into a state of well-being and walk away from every illness. I have walked myself into my best thoughts, and I know of no thought so burdensome that one cannot walk away from it.

— Soren Kierkegaard

He who limps is still walking.

— Stanislaw J. Lec

Everywhere is walking distance if you have the time.

— Steven Wright

You need special shoes for hiking — and a bit of a special soul as well.

— Terri Guillemets

Ieder pad, iedere straat in de wereld is uw meditatie-wandelpad.

— Thich Nhat Hanh

Thoughts come clearly while one walks.

— Thomas Mann

I have the European urge to use my feet when a drive can be dispensed with.

— Vladimir Nabokov, Lolita

Now shall I walk or shall I ride?
‘Ride,’ Pleasure said;
‘Walk,’ Joy replied.

— W.H. Davies

Perhaps the truth depends on a walk around the lake.

— Wallace Stevens

There comes . . . a longing never to travel again except on foot

— Wendell Berry, Remembering
Ga naar pagina: 1 2 3 4 5 6